Onderstaande geldt niet voor de huurders van Woonpartners; zij kunnen geen gebruik maken van onderstaande regeling. Woonpartners heeft een riolerings/onderhoudscontract met een eigen aangewezen rioolservicebedrijf

 

Verstopping?

Constatering en oorzaak
Als het water in uw gootsteen niet goed wegloopt of na het doortrekken in uw toiletpot omhoog komt, dan is één ding zeker: ergens is de riolering verstopt. Een verstopping kan diverse oorzaken hebben. Enkele oorzaken kunnen zijn, foutieve aanleg, wortelgroei in de aansluitleiding, breuk of scheuren in de leiding of door het verkeerde gebruik waarbij vaste stoffen worden geloosd, zoals vetten, maandverband of bladeren via de hemelwaterafvoer.

Werkwijze

Als uw riool verstopt is, kunt u één van de drie riool-ontstoppers bellen die op onze website staan. Die zorgt ervoor dat de verstopping wordt opgelost. Houdt u er rekening mee dat de meeste ontstoppers een wateraansluiting nodig hebben om het riool door te spuiten. De kosten van een ontstopping vallen onder de VBRR. Als de verstopping wordt veroorzaakt door een technisch gebrek op eigen terrein, dan worden enkel de ontstoppingskosten betaald door de VBRR. Al het herstel aan het riool op eigen terrein komt voor uw eigen rekening. De vereniging zal deze kosten ook niet betalen De transsportleiding in de poort valt uiteraard wel onder de VBRR. De rekening van het ontstoppen kan worden opgestuurd naar de secretaris, waarna deze door de penningmeester afgehandeld kan worden.
Dit geldt alleen voor de rekening van het ontstoppen!!

Kosten van ontstoppen
Mochten er verdere werkzaamheden en/of reparaties uitgevoerd moeten worden aan het riool,welke buiten het ontstoppen vallen, dan moet dit verholpen worden op kosten van de betreffende eigenaar/bewoner.
Vraag altijd eerst een rapport met de bevindingen, waaruit blijkt wat de oorzaak van de verstopping is, en welke reparaties noodzakelijk zijn.
U dient zelf zorg te dragen voor de opdracht aan een gespecialiseerd riool/ontstoppingsbedrijf, zodat de betreffende reparatie vakkundig uitgevoerd kan worden.
Camerabeelden kunnen de oorzaak van de problemen aantonen, waaronder ook het bewonersgedrag. Bij aantoonbaar gebrek van de bewoner/eigenaar zijn ook de camera-opnamen voor rekening van de betreffende bewoner. Men kan aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade van overige bewoners/eigenaren die op dezelfde rioolbuis aangesloten zijn.
Ga zorgvuldig en hygi√ęnisch om met het riool (denk hierbij ook aan het niet lozen van vet e.d.).

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

 

Bedrijven die u kunt bellen bij een verstopping, alsmede voor het uitvoeren van reparaties:

Gebr. Van Vliet
Nieuwe Gouwe O.Z. 11f
2801 SB GOUDA
0182-515014
www.gebroedersvanvliet.nl

Hornes Ontstoppingsbedrijf
Karnemelksloot 171
2806 BD GOUDA
0182-585973
06-51556267
www.hornes-rioolwerken.nl

Oosterwijk Rioolreiniging
Walmolenerf 10
2807 DG GOUDA
0182-522542