De vakantieservice van Politie Hollands Midden

Ook dit jaar kunnen inwoners van Gouda weer gebruik maken van de vakantieservice van Politie Hollands Midden.

Door gebruik te maken van de vakantieservice is de politie op de hoogte van afwezigheid/vakantie van bewoners en kan zij een extra oogje in het zeil houden. Daarnaast wordt bij onregelmatigheden of bijzonderheden een contactpersoon, ook wel sleutelhouder genoemd, door de bewoner zelf opgegeven, gewaarschuwd.

Hoe werkt de vakantieservice?
Er zijn een aantal mogelijkheden om de politie op de hoogte te stellen van afwezigheid:

- Via internet
Aanmelden voor de vakantieservice kan via een digitale formulier op www.politie.nl/hollands-midden.

- Afwezigheidskaarten
Een andere manier om de vakantieservice aan te vragen is een afwezigheidskaart in te vullen. Deze kaarten zijn verkrijgbaar bij de balie van politiebureau in Gouda

- Telefonisch aanvragen
U kunt ook telefonisch uw afwezigheid door geven via 0900-8844.

Vervolgens controleert de politie tijdens uw afwezigheid uw woning op zaken als niet goed afgesloten ramen en deuren en andere bijzonderheden. Na controle van de woning wordt de vakantiecontrolekaart achtergelaten, zodat de bewoners bij thuiskomt zien dat de politie tijdens hun afwezigheid hun woning heeft gecontroleerd.

Overigens is gebruik maken van de vakantieservice geen garantie op Ă©Ă©n of meerdere controles door de politie en kan de politie niet garanderen dat er na het inleveren van een afwezigheidsmelding niet wordt ingebroken. Met z’n allen kunnen we het de inbrekers echter wel zo moeilijk mogelijk maken! Een aantal simpele preventieve maatregelen kunnen de kans op een inbraak verkleinen:

Draai de deur op het nachtslot
Draai de deur goed op het nachtslot als u weggaat. Op deze manier voorkomt u dat inbrekers binnen kunnen komen door te ‘flipperen’ of te ‘hengelen’.‘Flipperen’ betekent dat de inbreker een stuk plastic tussen de deurpost en de deur schuift waarmee hij de schoot wegduwt waarna de deur openvalt. ‘Hengelen’ is door de brievenbus de klink aan de binnenkant van de deur proberen naar beneden te halen of de sleutel die in het zicht ligt, proberen te bemachtigen.

Waardevolle spullen uit het zicht
Berg waardevolle spullen op en zet ze vooral niet in het zicht.

Berg ladders en vuilcontainers op
Zorg ervoor dat een inbreker geen klimmateriaal kan gebruiken om binnen te komen, berg dus tuinmeubels, ladders, vuilcontainers etc. op.

Geef de woning een bewoonde indruk
Zorg er voor dat uw woning een bewoonde indruk maakt. Gebruik bijvoorbeeld een tijdschakelaar op de verlichting en laat iemand de post weghalen. Zet niet de plantjes bij elkaar op een tafel maar laat ze staan zoals ze altijd staan.

Laat niet op social media weten dat u op vakantie bent
Schakelt u uw voicemail of telefoonbeantwoorder in, zorg dan voor een neutrale boodschap. Bijvoorbeeld ‘wij kunnen nu even niet aan de telefoon komen’. Of beter nog: schakel voicemail of telefoonbeantwoorder uit. En laat vooral niet op social media als Facebook, Twitter en Hyves weten dat u met vakantie gaat!

Politiekeurmerk Veilig Wonen
Uit onderzoek is gebleken dat huizen met hang- en sluitwerk van het Politiekeurmerk Veilig Wonen 90% minder kans hebben op inbraak. Meer informatie over het beveiligen van uw woning volgens het Keurmerk Veilig Wonen is te vinden: www.politiekeurmerk.nl

Verdachte situatie? Bel 1-1-2!
Ten slotte vraagt de politie aan de thuisblijvers: ziet u een verdachte situatie, vreemde personen die zich verdacht ophouden in brandgangen en steegjes, noteer zoveel mogelijk gegevens: signalement, kleding, en als ze in een auto zitten, kenteken en andere gegevens van het voertuig, en bel
direct 1-1-2.