Algemene LedenVergadering VBRR 2014

De Algemene LedenVergadering 2014 van de VBRR zal gehouden worden op maandag 26 mei 2014, aanvang 20:00u., in het gebouw van MOZAIEK, Bachstraat 1 te Gouda.


De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening door de secretaris
2. Mededelingen
3. Verkiezing voorzitter (Het bestuur draagt Piet Lesterhuis voor)
4. Verslag en actiepunten vorige ALV
5. Doel en nut VBRR
6. Verantwoording afgelopen periode
7. Financieel verslag 2012 en 2013
8. Verslag kascontrole commissie 2012 en 2013
9. Decharge bestuur door ALV
10. Afscheid aftredende bestuursleden Alex Hakvoort, Lianne van der Veen en Martin Tonkes 
11. Toelichting begroting 2014 ev
12.  Toelichting en stemming voorstel verlaging contributie
13. Verkiezing nieuwe bestuursleden a. Het bestuur draag Richard Budnick voor als penningmeester b. Het bestuur draagt Dory de Vlaming voor als bestuurslid
14. Verkiezing kascontrole commissie 2014
15.  Rondvraag
16.  Afsluiting


Mocht u nog punten hebben die u op de agenda zou willen laten zetten, laat dit dan even weten of meldt dit op de avond zelf nog.
Wilt u uiterlijk 20 Mei laten weten of u aanwezig kunt zijn.

U kunt hiervoor een mail sturen naar: secretaris@vbrr.nl